Voorbehandelen en coaten

Voorbehandelen en coaten

Overzicht

  • Voorbehandelen door middel van handmatig of mechanisch ontroesten

Handmatig of mechanisch ontroesten

  • Stralen

Voorbehandeling van staal- en betonconstructies
Verschillende straalmogelijkheden per project passend bij de constructie

  • Coaten

Coating aanbrengen door middel van kwast en/of rolapplicatie
Coating aanbrengen door middel van (airless) spuiten